Struktura databáze

 • Signatura v MZM
 • Signatura vlastnické instituce originálu
 • Místo uložení dokumentu v MZM
 • Místo uložení originálu
 • Jméno pisatele
 • Jméno adresáta
 • Datace pisatele
 • Datace odeslání dopisu dle poštovní registrace
 • Datace doručení dopisu dle poštovní registrace
 • Popis poštovních známek
 • Adresa příjemce psaná pisatelem
 • Adresa reexpedice
 • Adresa odesílatele
 • Místo odeslání dle poštovní registrace
 • Místo přijetí dle poštovní registrace
 • Klasifikace dokumentu (dopis, pohledka, zálepka, korespondenční lístek, telegram atd.)
 • Počet stran dokumentu
 • Počet stran textu
 • Výčet příloh
 • Popis obálky a dalších příloh
 • Rozměry všech položek
 • Paleografický popis textu
 • Popis použitých psacích potřeb
 • Popis papíru (u dopisů, zálepek atp.)
 • Ikonografický popis
 • Poškození dokumentu
 • Jazyk (příp. jazyky) dokumentu
 • Transkripce textu dokumentu
 • Janáčkovy poznámky na dokumentu
 • Ostatní poznámky k dokumentu
 • Klíčová slova (podle jmenného a věcného hesláře, události)
 • Poznámkový aparát
 • Anglická anotace
 • Digitální fotografie celého dokumentu
Uživatel
Uživatel
Heslo
Jazyk