Úvod

Kompletní kritická edice Korespondence Leoše Janáčka je společný projekt Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně.

Projekt s registračním číslem P 409-12-0254 je financovaný Grantovou agenturou České republiky a navazuje na výstupy projektu č. 408/07/0536.

Finančně se spolupodílí Nadace Leoše Janáčka.

Primárně je edičně zpracována korespondence uložená v Janáčkově archivu Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea. Tato sbírka čítá téměř 14 tisíc jednotek a představuje více než 95 % zjištěné Janáčkovy korespondence. Je zde v kopiích uložena také skladatelova korespondence z dalších institucí či soukromých sbírek. Databáze je průběžně doplňována o další jednotky korespondence dohledané v různých institucích, soukromých sbírkách, ale i v antikvariátech či aukcích. Do databáze jsou vkládány také dokumenty, které dnes již nejsou dostupné v originále, ale byly vydány v přepisech v dobových edicích či v různých tiskových materiálech. Struktura databázového softwaru nabízí kromě diplomatického přepisu dokumentu podle edičních zásad projektu a detailního popisu zohledňujícího specifika janáčkovské problematiky také podrobný poznámkový aparát a anglickou anotaci. Vyhledávání v databázi je možné podle základních parametrů (signatura, datace, osoba), dále v rozšířeném vyhledávání (místo, klíčová slova atd.) a pochopitelně také v kombinacích různých parametrů, včetně možnosti fulltextového vyhledávání. V badatelně Oddělení dějin hudby MZM je možná prohlídka digitálního obrazu původního dokumentu, který je rovněž součástí databáze. V případě zájmu o prohlídku digitálního obrazu originálního dokumentu jinde než v badatelně MZM je nutno zaslat žádost na adresu hudebni@mzm.cz.

Databáze je bezplatně přístupná po registraci.

Výstupy z databáze je nutno citovat s uvedením následujících údajů:

Zahrádka, Jiří a kolektiv (ed.): Korespondence Leoše Janáčka [online]. Brno 2016 [cit. DD-MM-RRRR]. Dostupné z https://korespondencejanacek.musicologica.cz

Uživatel
Uživatel
Heslo
Jazyk